-- Η εταιρεία --

   Η εταιρεία Καμπανοτεχνική ιδρύθηκε με σκοπό να εξυπηρετήσει τις σύγχρονες ανάγκες των εκκλησιών σε θέματα αρμονίας των καμπάνων και του αυτοματισμού αυτών, καθώς επίσης και των ρολογιών του κωδωνοστασίου.

   Εδώ και 30 έτη έχουμε ανταποκριθεί στις εκάστοτε απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας σε θέματα αυτοματισμού των καμπάνων και των ρολογιών του κωδωνοστασίου, με επί τόπου μελέτες για την καλύτερη επιλογή του κάθε ναού. Συνεργαζόμαστε με πολλούς αντιπροσώπους της Ελλάδας και του εξωτερικού. Κατασκευάζουμε και προμηθεύουμε:

Σε όλα μας τα είδη παρέχεται γραπτή εγγύηση εργοστασίου.